Snygg förpackning. Men skapar klent resultat.

 

Trevliga utsidor utformas med kunskaper i programvaror.

Men innehållet ger inga kunder. 80% är ren produkt- och företagsinformation!

 

 

Ställ större krav på säljfrämjande reklam & kommunikation

  • Internationella storföretag gör det
  • Erfarna säljare gör det
  • Marknadsledande reklambyråer gör det

Vad du än gör. Gör inte samma misstag om du söker nya kunder!

 

Reklam är en svag länk

Reklamarbetet brukar mynna ut i en trevlig layout, ett korrekt innehåll och att logotypen sitter på rätt plats. Den som försöker vara kundorienterad adderar ett antal kundfördelar. Men resultatet är fortfarande långt ifrån säljfrämjande. Det är snarare en snyggt förpackad information om produkter.

 

Att säljstödet oftast är introvert bekräftas i internationella b2b-undersökningar. Säljpresentationer, broschyrer och websites innehåller fortfarande 80% ren produkt- och företagsinformation. Våra egna erfarenheter visar att reklamen är en av de svagaste länkarna i hela nykundsprocessen. Varför är det så?

 

Säljerfarenhet och hjärnkunskap saknas?

Reklam och kommunikation utvecklas och produceras ofta av personer som själva saknar erfarenhet av försäljning av kvalificerade industriprodukter. Det kan de inte belastas för, men däremot borde deras stöd och vägledning kunna utvecklas. B2b-försäljning handlar föga om att informera. Mer om att identifiera och lösa problem.

 

Att producera t ex broschyrer och websites verkar främst handla om att ha kunskaper i teknik och programvaror. Men hur stor är kunskapen och kreativiteten när innehåll och argumentation skärskådas? På vilket sätt har kommunikationen strukturerats och utformas utifrån hur den mänskliga hjärnan fungerar och reagerar? Och dina konkurrenters säljargument?

 

Varning för kvalitet. Det sänker ditt pris.

Argument som t ex "kvalitet", "flexibilitet" och "kostnadseffektivitet" är vanliga symptom på reklam som inte säljer. Målgruppen höjer varken ögonbrynen eller läser dessa annonser och broschyrer. I deras ögon är erbjudandet ungefär detsamma som era konkurrenters.

 

Kvalitet och liknande argument är snarare grundförutsättningar för att kvala in som potentiell leverantör. När särskiljning och argument är svaga så övertar pris-pressen. Hur ofta manglas ni i prisdiskussioner och tappar affärer "på grund av priset"?

 

Gå inte i fällan

Undermålig reklam har gett undermåligt resultat. Därför har många tappat förtroendet för b2b-reklamens förmåga att kratta i manegen. Tyvärr ligger det nära till hands att i stället låta säljarna själva göra jobbet med hjälp av telefon och kontaktlistor. Men hur ofta och effektiv blir telefonbearbetningen i praktiken?

 

Utnyttja i stället säljarnas kompetens och begränsade tid där den gör störst nytta. Och se till att er reklam och kommunikation avlastar och underlättar säljarbetet.

 

Vem har nödvändiga kunskaper hos er?

Nyckeln till att intressera och engagera är att ha kunskaper om era målgrupper. Rätta kunskaper. Men hur stor del av tiden borrar sig din reklamproducent ned i dina målgruppers affärsverksamheter, problem och farhågor? Och hur djupt borrar du själv för att vägleda och skapa säljfrämjande reklam?

 


Tommy BorellMind the gap and bridge it wisely!

Ta hjälp av Bridgewise och du får en kvalificerad genomlysning
av hela eller delar av ditt försäljnings- och marknadsföringsarbete.
Under resans gång identifieras möjligheter som vässar er förmåga att värva nya kunder, med era målgrupper som utgångspunkt.
När försäljning, marknadsföring och reklam & kommunikation
fokuseras på samma mål - då skapar du resultat!

 

Fristående moduler inom b2b-reklam & kommunikation

Du får hjälp att skapa säljfrämjande reklam & kommunikation, genom t ex:

Kommunikationsstrategi

Handlingsplan för säljande understöd

Säljfrämjande reklam och kommunikation

Utvärdering av reklambudgeten

Reklam- och webbproduktion

Välj rätt reklambyrå

Relationsakuten

Projektledning 2-in-1

Hyr en säljfrämjande marknadsförare

 

Kommunikationsstrategi (/varumärkesstrategi)

Ta befälet över en sälj- och målinriktad kommunikation. Vi kopplar ihop kommunikationen med dina affärs-, sälj- och marknadsstrategier. Kommunikationsmål, -strategier och -strukturer blir således ramarna för din kommunikations/-varumärkesplattform och kreativa koncept.

 

Du får alltså ett verktyg som lägger grunden för en kommunikation som är säljfrämjande. Din reklambyrå får tydliga riktlinjer och förutsättningar för att skapa kreativa lösningar. Och på köpet får ni en gemensam utgångspunkt för att bedöma byråns förmåga och förslag.

Tillbaka till modulmenyn b2b-reklam & kommunikation

 

Handlingsplan för säljande understöd

Som reklam- och kommunikationsansvarig har du inte bara ansvaret för att kommunikationen ska produceras och levereras i rätt tid. Utan också att rätt sak produceras för sitt verkliga syfte.

 

Du måste kunna bedöma och motivera vilka aktiviteter och kommunikationsenheter som effektivast bidrar till att t ex generera kvalificerade leads. Och vilka kommunikationskanaler som lämpar sig bäst för att nå era målgrupper.

 

Val av åtgärder och kanaler bygger på kunskaper och insikter om t ex er egen säljcykel och –effektivitet. Dina målgruppers vardag och köpprocesser. Era konkurrenters argumentation och kommunikation. Marknadens uppfattning om er och era produkter.

 

Du får hjälp att bygga kunskaper och insikter. Vi ger dig förslag på aktiviteter och kommunikationskanaler utifrån företagets mål och planer, säljkårens förmåga, målgruppernas förutsättningar och konkurrenternas agerande.

 

Föreslagna aktiviteter kostnadsuppskattas och tidplaneras med hänsyn tagen till deadlines, produktionslängd och behov av t ex översättning och tryckning.

Tillbaka till modulmenyn b2b-reklam & kommunikation

 

Säljfrämjande reklam och kommunikation

Förvissa dig om att säljstödet inte haltar och att säljarna verkligen får det understöd de behöver. Struktur, innehåll och utformning är ju faktiskt några av de få saker ni snabbt och enkelt kan förändra.

 

Säljarna skickas på dyra säljutbildningar. Men när skickade du senast säljstödet på utbildning för att utveckla mer säljfrämjande reklam och kommunikation? Många gånger är det de små detaljerna som gör det.

Tillbaka till modulmenyn b2b-reklam & kommunikation

 

Utvärdering av reklambudgeten

Var börjar du för att vässa kommunikationen, prioritera rätt arbetsuppgifter och få ut så mycket som möjligt av din slimmade reklambudget? Exakt här!

 

Du får en opartisk men professionell utvärdering av hela marknads-kommunikationen. Utifrån och in. Från topp till tå. Vi ger dig praktiska tips och förslag för att både skapa bättre resultat, men också få ut så mycket som möjligt för din budget. Ett perfekt avstamp inför planerings- och budgetarbetet, för utveckling av säljfrämjande program eller för att utvärdera byråsamarbetet.

Tillbaka till modulmenyn b2b-reklam & kommunikation

 

Reklam- och webbproduktion

Själva eller tillsammans med samarbetspartners producerar vi dina analoga och digitala behov. På svenska, engelska eller andra språk. Vi är ditt nav för att kvalitetssäkra kommunikationen tvärs medier, kanaler och externa partners. Med löftet att leverera en säljfrämjande och kostnadseffektiv kommunikation.

 

Exempel på produktion

Logotyp, identitets- och profilprogram

Varumärkesprogram

Strategiskt och taktiska kommunikationskoncept

Företags- och produktinformation

Säljstödsmaterial

Kampanjmaterial (annonser, DM, mässor, banners, kampanjsidor etc)

Digitala presentationer

Website, extranet, e-handel och intranät

Teknisk dokumentation

Utbildningsmaterial

Relationsstärkande material (kundtidningar, nyhetsbrev, DM etc.)

Tillbaka till modulmenyn b2b-reklam & kommunikation

 

Välj rätt reklambyrå

Strategisk kommunikation. Integrerad kommunikation. Fullservicebyrå. Uttryck som används flitigt i reklambyråernas beskrivningar och motiv till varför du ska välja just dem. I det personliga mötet möts du av bländande presentationer, kreativa exempel och gedigna referenser. Nu är det bara upp till dig att bestämma dig!

 

Vi tränger ned på djupet för att hitta rätt partner. Vi utnyttjar våra erfarenheter från både kund- och reklambyråsidan. Och medverkan i flertalet urvals- och införsäljningsprocesser. Du får hjälp med att analysera och prioritera. Skapa insikt om byråns verkliga förmåga. Och ställa rätt krav på det framtida samarbetet.

Tillbaka till modulmenyn b2b-reklam & kommunikation

 

Relationsakuten

Grus uppstår i maskineriet mellan er och reklambyrån. Förr eller senare. Sannolikt. Som i alla andra relationer. En separation innebär dyra konsekvenser i både tid och pengar. Gräset är dessutom sällan grönare på andra sidan. Varken för den ena eller den andra parten.

 

Ni får hjälp med att bena ut problematik och orsak. Vi tydliggör principer och ställda förväntningar på varandra. Och vad dessa innebär praktiskt och affärsmässigt för respektive part. Vi lutar oss mot vedertagna bransch- och affärsprinciper. Egna erfarenheter och sunt affärsförnuft för att vägleda er till rätt beslut och problemlösning.

Tillbaka till modulmenyn b2b-reklam & kommunikation

 

Projektledning 2-in-1

Spara 20% av din budget. Varför betala för administration och kommunikation mellan två projektledare? Din och reklambyråns. Ersätt dessa med en och samma person. Undvik onödiga missförstånd och bortprioriteringar. Brukar tiden vara kritisk för att nå deadlines? Ja, då finns det ytterligare skäl att överväga 2-in-1. Ju färre kockar, desto bättre och snabbare soppa.

Tillbaka till modulmenyn b2b-reklam & kommunikation

 

Hyr en säljfrämjande kommunikatör

Varumärkes- eller kommunikationschef, reklamchef, projektledare eller motsvarande. Undvik dyra och osäkra personalinvesteringar. Hyr smart och anpassa dina kostnader till intäkter och marknadssituation. Hel- eller deltid. Under kortare eller längre perioder.

Tillbaka till modulmenyn b2b-reklam & kommunikation

 

 

Fristående moduler

Kommunikationsstrategi
Handlingsplan säljande understöd
Säljfrämjande reklam
Utvärdering av reklambudgeten
Reklam- och webbproduktion
Välj rätt reklambyrå
Relationsakuten
Projektledning 2-in-1
Hyr säljfrämjande kommunikatör

 

   

© 2007 Bridgewise B2B Relationships