Bildtext

 

Förmågan att värva fler b2b-kunder bygger på tre områden. Försäljning, marknadsföring och reklam & kommunikation måste samspela med varandra.

 

 

 

Så här arbetar vi för att du effektivt ska få fler kunder


  1. För att kunna identifiera vilka åtgärder som ger dig störst hävstångseffekt startar vi processen med att undersöka och analysera dina målgrupper och konkurrenter. Resultatet är navet i hela den fortsatta processen. 

  2. Därefter arbetar vi oss bakåt in i din egen sälj- och marknadsorganisation. Vi analyserar hur effektivt försäljningsarbetet bedrivs, på vilket sätt marknadsföringen avlastar och hur din reklam & kommunikationen understödjer säljarbetet. 

  3. Efter att luckor och möjligheter har identifieras, utvecklar vi strategier och åtgärdsprogram som anpassas till er affärspotential, budget och resurser. 
  4. Åtgärdsprogrammet är inte bara ett smörgåsbord av kloka åtgärder. Du får även hjälp med att skatta tid och kostnader samt hur du bör prioritera. Det är inte ovanligt att programmet spänner över en 2-3 årsperiod.

Ditt arbete underlättas med en långsiktig plan i bakfickan. För många avsevärt. Du får inte bara lättare att budgetera och motivera dina behov, utan du får samtidigt en ledstång att hålla dig i när nya önskemål dyker upp från din omgivning.

 

En person tar ett helhetsgrepp

Vår arbete och rekommendationerna bygger på vedertagna teorier, sunt förnuft och praktiska erfarenheter från liknande förutsättningar som dina egna.

 

Du garanteras en konsult som har professionella b2b-kunskaper och egna b2b-meriter inom försäljning, marknadsföring och reklam & kommunikation.

 

Kunskaper och erfarenheter har förvärvats från chefsbefattningar, akademiska studier och fördjupningsutbildningar samt konsultuppdrag under sammanlagt 25 år.

 

Vi producerar också

Rekommenderade åtgärder och insatser producerar eller genomför vi själva. Alternativt kan vi koordinera dina leverantörer och/eller utbilda er egna personal för att säkerställa ett strategiskt och genomgående sälj- och målgruppsfokus.

 

Ibland behöver vi genomföra kompletterande åtgärder på lokal eller internationell nivå. Då tar vi hjälp av samarbetspartners som ofta är branschledande inom respektive nisch:

  • Marknadsundersökningar
  • Reklam
  • Webb
  • E-marketing
  • PR
  • Säljutbildningar

Vi har också kontakter med specialistbolag som kan vara lämpade för dig på det mindre bolaget.

 

 

 

 

 

   

© 2007 Bridgewise B2B Relationships