Använd säljarnas kunskaper och förmåga där de gör störst nytta.

 

Kör du slut på dyrbar säljkraft?

Ifrågasätt om din marknadsföring tar sitt ansvar för t ex leads-genereringen.
Utgår den från målgruppens problem?

 

 

Reducera behovet av personligt försäljningsarbete

Du vill ha fler kunder. Vilka svar har din marknadsorganisation och reklamproducent på avgörande frågor som t ex:

  • Vilka problem och farhågor har dina målgrupper?
  • Hur hjälper ni målgrupperna till insikt om problem och konsekvenser?
  • Hur håller ni dem intresserade tills de är redo att lösa sina problem?

Problemet är nämligen problemet.

 

Hjälp kunden upptäcka problemet

Många företag klagar på att telefonbearbetning, brevutskick, annonser och mässor ger få leads i förhållande till kostnader och insatser.

 

En återkommande orsak är att marknadsföringen inte matchar målgruppens utgångsläge. Det är nämligen vanligt att den potentiella kunden är omedveten om de problem som dina produkter kan lösa. Symptomen framgår sällan lika tydligt som oljefläcken på golvet.

 

Saknar din motpart probleminsikt så förstår du själv hur lönlöst det är att informera om lösningar och produkter. Att mötas förutsättningslöst. Att skicka broschyrer och offerter. Att ringa och stämma av läget och så vidare. Hur mycket av säljarnas värdefulla tid slänger ni idag i sjön?

 

Din marknadsföring måste i stället hjälpa målgruppen att upptäcka problem och se till att de kontaktar just dig och din säljorganisation när timingen är rätt.

 

Lotsa kunden genom köpprocessen

Industriprodukter säljs inte, de köps. Enligt undersökningar initieras 90% av större b2b-affärer av kunden. Att bidra till probleminsikt ger dig ett initialt försprång, men det är bara starten på en hel köpprocess.

 

Köpprocessen innehåller flera delsteg. Din marknadsföring måste metodiskt och pedagogiskt matcha dessa och leda målgruppen vidare till nya steg. Så hur får du marknadsföringen att verkligen avlasta dina säljare i denna process?

 

Hur reducerar du behovet av personligt säljarbete?

De avgörande frågorna att ställa dig är: Var i köpprocessen är säljarnas närvaro som mest betydelsefull? Hur vässar, strukturerar och automatiserar ni marknads-föringen därefter så att den banar vägen fram till och understödjer dessa möten?

 

Marknadsföring är inte produktion av annonser, webb och broschyrer. Det är i första hand analyser av målgrupper och konkurrenter, val och utformning av strategier, säljverktyg samt utnyttjande av teknik för att hitta, nå och intressera dina målgrupper. Målgrupper som till vardags har ont om tid, är omedvetna om utvecklingsmöjligheter och föredrar sina befintliga leverantörer.

 

Avlastningen och understödet till din säljorganisation blir inte bättre än på vilket sätt marknadsföringsansvariga har tillräcklig kompetens och resurser att genomföra dessa strategiska uppgifter.

 

Vilka svar fick du förresten på våra inledande frågor?

 


Tommy BorellMind the gap and bridge it wisely!

Ta hjälp av Bridgewise och du får en kvalificerad genomlysning
av hela eller delar av ditt försäljnings- och marknadsföringsarbete.
Under resans gång identifieras möjligheter som vässar er förmåga att värva nya kunder, med era målgrupper som utgångspunkt.
När försäljning, marknadsföring och reklam & kommunikation
fokuseras på samma mål - då skapar du resultat!

 

Fristående moduler inom b2b-marknadsföring

Rätta till bristerna och ta vara på möjligheter. Genom t ex:

Strategisk marknadsföring

Business Case

Attrahera nya marknadssegment

Merförsäljning via tjänster

Förstärk kundrelationerna

Hyr marknadsförare

 

Strategisk marknadsföring

Du kan säkert peka ut produktegenskaper/fördelar som målgrupperna är dåligt medvetna om. Eller inte vill betala för. Hur förstärker du medvetenheten eller köpmotivet? Kan du skapa bättre lönsamhet genom produktförändring? Eller hitta kundkategorier som är mindre priskänsliga?

 

Hur får du företaget och produkterna att framstå som något extra vid en jämförelse med konkurrenterna? Och får betalt därefter. Vi hjälper dig med analys- och strategiarbetet.

Tillbaka till modulmeny för b2b-marknadsföring

 

Business case

Ni står inför ett strategiskt investeringsbeslut. Utveckla nya produkter och tjänster? Egen tillverkning eller samarbetspartner? Försäljningskontor eller återförsäljare?

 

Vi vägleder eller avlastar dig att hitta, samla in och sammanställa information om t ex branschen, marknaden, konkurrenterna, köpmotiv och efterfrågan, marknadsföringsbehov, resursbehov, ekonomi, genomförande och riskbedömning.

Tillbaka till modulmeny för b2b-marknadsföring

 

Attrahera nya marknadssegment

Ett rostfritt rör kan användas i processutrustningen för livsmedel. Men samma rör kan också hålla uppe din TV-parabol. Samma produkt. Olika köpmotiv.

 

Vilka andra marknadssegment ser fördelar med dina produkter? Vi tar reda på dina affärsmöjligheter och din konkurrenssituation. Identifierar köpmotiv och –beteenden. Undersöker anpassningsbehov och andra krav som måste kunna uppfyllas.

Tillbaka till modulmeny för b2b-marknadsföring

 

Merförsäljning via tjänster

Hur får ni betalt för er know-how? Hur utnyttjar du kunskaperna om era kunders behov och förutsättningar? Vilka kompletterande tjänster i form av t ex utbildning, underhåll, support, outsourcing kan ni sälja till era befintliga kunder?

 

Likt en produktchef tar vi ett helhetsansvar för att identifiera behov och bedöma affärsmöjligheter. Vi hjälper dig att specificera, strukturera och paketera tjänsterna. Och att ni kan leverera/producera vid behov. Med eller utan samarbetspartners. Till rätt pris!

Tillbaka till modulmeny för b2b-marknadsföring

 

Förstärk kundrelationerna

Visst vill du ha starka relationer och köptrogna kunder? Men bortsett från volymrabatter, täta telefonkontakter och enstaka kundaktiviteter – hur arbetar du strategiskt och metodiskt med att underhålla dina kundrelationer?

 

Du är inte ensam. Skälen är ofta tidsbrist och missuppfattningen om att relationsskapande åtgärder behöver vara dyra och exklusiva. Men som i alla andra relationer handlar det vanligtvis om omtanke och små detaljer.

 

Vi hjälper dig att bygga upp ett kostnadseffektivt kundvårds-/lojalitetsprogram, där vi dessutom kan ta ansvar för det praktiska arbetet på regelbunden basis.

Tillbaka till modulmeny för b2b-marknadsföring

 

Hyr marknadsförare

Undvik dyra och osäkra personalinvesteringar. Hyr smart och anpassa dina kostnader till intäkter och marknadssituation.

Del- eller heltid. Under kortare eller längre perioder.

 

Marknadschef, marknadsförare, produktchef, projektledare eller motsvarande. Kontakta oss så returnerar vi ett simuleringsprogram som förenklar dina ekonomiska beräkningar och beslut om vad som är mest fördelaktigt för dig.

Tillbaka till modulmeny för b2b-marknadsföring

 

 

 

Fristående moduler

Strategisk marknadsföring
Business case
Attrahera nya marknadssegment
Merförsäljning via tjänster
Förstärk kundrelationerna
Hyr marknadsförare

 

   

© 2007 Bridgewise B2B Relationships