Bridgewise polerar både säljprocess och säljare

 

Säljtratt eller säljtrappa? Kalla processen vad du vill. De nya marknads-förutsättningarna kräver att den är välpolerad.
Precis som dina säljare ;-)

 

 

Nya förutsättningar kräver uppdaterade försäljningsmetoder

"Jag är medveten om att nykundsbearbetningen kunde vara bättre. Men det är svårt och tar mycket tid. Jag måste prioritera. Trots allt är företaget beroende av intäkter från våra befintliga kunder".

 

Vi blir inte förvånade över dina försäljningskollegors frustration. Ökad internationalisering, rationaliseringar och omorganisationer har under de senaste åren ändrat förutsättningarna hos många industriföretag. Precis som deras konkurrenssituation. Detta har fått flera konsekvenser för försäljningsarbetet.

 

Säljcykeln har ökat med 22%

Det är svårare att hitta och nå fram till nyckelpersonerna.

  • Målgrupperna har sämre insikter om sina problem och bakomliggande orsaker.
  • Fler personer deltar i beslutsprocessen. Det lokala handlingsutrymmet minskar.
  • Kundens inköpsorganisation engageras mer för att pressa kostnader.

Hela säljcykeln har ökat med 22% under ett fåtal år. Men det är inte bara nykundsarbetet som har försvårats.

 

Betydelsen av starka kundrelationer utmanas

Nu utmanas även betydelsen av dina personliga och starka kundrelationer.

  • Beslut om produktinköp påverkas av nya personer (på distans).
  • Din kund flyttar plötsligt tillverkningen till ett lågkostnadsland.
  • Din storkund kräver direktköp från din leverantör. Eller tvärtom.

Beslut som du inte kan påverka trots år av fantastiska kundrelationer.

 

Sedan är för sent

Däremot kan du påverka på vilket sätt ni försöker tackla de nya förutsättningarna och konsekvenserna. Att effektivt söka och värva nya kunder har aldrig varit viktigare. Oavsett hur kundstocken just nu ser ut. Med säljcykler på 6-12 månader, ibland betydligt längre, är det för sent att starta processen när intäkterna sinar.

 

Hela försäljningsprocessen måste därför systematiseras och varje delsteg trimmas. Vem törs idag arbeta ad-hoc eller leta nya kunder med förbundna ögon? Den viktiga nykundsbearbetningen måste vara metodisk och välsmord för att inte stjäla kvalificerad säljtid i onödan.

 


Tommy BorellMind the gap and bridge it wisely!

Ta hjälp av Bridgewise och du får en kvalificerad genomlysning
av hela eller delar av ditt försäljnings- och marknadsföringsarbete.
Under resans gång identifieras möjligheter som vässar er förmåga att värva nya kunder, med era målgrupper som utgångspunkt.
När försäljning, marknadsföring och reklam & kommunikation
fokuseras på samma mål - då skapar du resultat!

 

Fristående moduler inom b2b-försäljning

Säljprocessen måste vara välputsad för att matcha nya och tuffare förutsättningar. Varför inte gina i kurvorna?

Strategiskt försäljningsarbete

Utveckla det personliga säljarbetet

Kundvärdesanalys

Köp kvalificerade leads

Sales Intelligence

Öka merförsäljningen

Hyr försäljare

 

Strategiskt försäljningsarbete

Hur kan du effektivisera försäljningsarbetet, frigöra mer tid för kund- och kontaktarbete samt fokusera det fortsatta arbetet på prioriterade målgrupper?

 

Vi utgår från era målgruppers köpprocesser och insikter. Matchar, systematiserar och förenklar era arbetsinsatser före, under och efter köp. Kundstock och potentiella kunder analyseras och struktureras utifrån affärspotential. Förslag på verktyg och åtgärder utvecklas och anpassas till den nya strukturen.

Tillbaka till modulmeny b2b-försäljning

 

Utveckla det personligt säljarbetet

B2b-försäljare har ofta en teknisk bakgrund. Kunskaper inom t ex säljplanering, förhandlingsteknik och relationsåtgärder har vanligtvis förvärvats via kompletterande kurser och utbildningar.

 

Kunskaper är färskvara som behöver uppdateras och tränas. Vi hjälper dig att identifiera utvecklingsområden med hela försäljningscykeln som utgångspunkt. För att därefter utforma ett personligt åtgärdsprogram. För din säljutveckling, karriärplanering eller ditt utvecklingssamtal.

Tillbaka till modulmeny b2b-försäljning

 

Kundvärdesanalys

Hur kan du enklare motivera priset och bemöta kundens argumentation? Svar: Genom att bättre förstå och kommunicera kundvärdet av era produkter och tjänster.

 

Kundvärdet uttrycks i kronor och konkretiserar mervärdet av er som leverantör. Vi arbetar igenom dina kunders förädlingskedja samt inkluderar tjänster som ni idag inte fakturerar. Ett första steg mot fakturering av tjänster och know-how...?

Tillbaka till modulmeny b2b-försäljning

 

Köp kvalificerade leads

Har du tröttnat på undanflykter eller helt enkelt saknar egna eller kvalificerade resurser? Ja, då finns fortfarande en effektiv utväg för dig som vill skapa förändring.

 

Förstärk din försäljningsorganisation med en partner som har förutsättningar att representera ditt företag och dina produkter. Som har förmågan och tekniken att självständigt arbeta fram kundämnen till din säljkår.

Tillbaka till modulmeny b2b-försäljning

 

Sales Intelligence

Att bygga upp ny kunskap tar tid. Så se upp! Slösa inte med dina begränsade försäljningsresurser. Låt säljarna fokusera på arbetsuppgifter som bättre håller resultat och tempo uppe. Som att t ex etablera kontakter med potentiella kunder.

 

Vi tar hand om den tidskrävande informationsinsamlingen inför t ex mötet med en potentiell kund eller inträdet i ett nytt marknadssegment. Vi understödjer dina säljare med att leta, sålla, sammanställa och presentera viktig information.

Tillbaka till modulmeny b2b-försäljning

 

Öka merförsäljningen

Den snabbaste vägen till ökad försäljning går via era befintliga kunder. Vad krävs och på vilket sätt kan ni öka era leverantörsandelar? Som oberoende företag har vi unika möjligheter att genomföra objektiva undersökningar och analyser. Ni får hjälp med att utveckla strategi, koncept, säljverktyg och kampanjer. Men också med att genomföra riktade insatser mot t ex före detta eller sällanköpande kunder.

Tillbaka till modulmeny b2b-försäljning

 

Hyr försäljare

Undvik dyra och osäkra personalinvesteringar. Hyr smart och anpassa dina kostnader till intäkter och marknadssituation. Del- eller heltid. Under kortare eller längre perioder.

 

Försäljningschef, försäljare, produktchef, projektledare eller motsvarande. Kontakta oss så returnerar vi ett simuleringsprogram som förenklar dina ekonomiska beräkningar och beslut om vad som är mest fördelaktigt för dig.

Tillbaka till modulmeny b2b-försäljning

 

 

Fristående moduler

Strategiskt försäljningsarbete
Utveckla personligt säljarbete
Kundvärdesanalys
Köp kvalificerade leads
Sales Intelligence
Öka merförsäljningen
Hyr försäljare

 

   

© 2007 Bridgewise B2B Relationships