Till Bridgewise startsida 
 
 
   

MOTVERKA STAGNATION

Undersökningar visar att mindre och mellanstora bolag fastnar i sitt förflutna.
Tillväxt och lönsamhet hämmas. Bolagsvärdet urholkas.

Symptom på stagnation är bl a

lönsamhet som inte följer omsättningsökningar

VD och ledning fastnar i beslutsprocesser, brandkårsutryckningar och administration

svaga resultat även under högkonjunkturer

personberoende av grundare och ägare

bolaget begränsat av initialt rekryterad kompetens

Bridgewise hjälper företag att motverka stagnation, skapa utveckling, tillväxt och lönsamhet.
Vi gör det vi heter; "Mind the gap, bridge it wisely".

Med annorlunda arbetsmetoder, chefs- och konsulterfarenheter (25 år resp 25 konsultkunder), identifierar och överbryggar vi brister och dolda möjligheter. Från analys och strategi, till åtgärdsprogram och förändringsledning.

Vårt erbjudande omfattar

Tillväxt och lönsamhet

Etablering och expansion

Effektivitet, IT- och affärsstöd

KONTAKTUPPGIFTER UNDER UPPDATERINGEN AV WEBSITE

Kontakta undertecknad för ytterligare information under tiden vår website genomgår en välbehövlig uppdatering.

Välkommen!

Tommy Borell

tommy[at]bridgewise[.]se

072 701 22 11

 

 
   

Bridgewise B2B Relationships